0986.993.748 bichone.k52.aof@gmail.com

Phản hồi của khách hàng Hoàng Tùng

Mình mua Trà biếu sếp, hộp trà rất đẹp, gói trà cẩn thận nên mình rất ưng, sau thấy sếp khen trà ngon và còn nhờ mua hộ để uống, mình thật sự cảm thấy rất vui, cảm ơn cửa hàng